Month: November 2021

ลงทะเบียน SME ตรงนี้! ช่วยเจ้านาย 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

รมว.แรงงาน หวั่นหวาดสถานประกอบการ ยังไม่รู้จัก “โครงการสนับสนุนรวมทั้งรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs” แม้ลงทะเบียนตามที่ได้มีการกำหนดไม่ทัน ด้านใน 20 เดือนพฤศจิกายน 64 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากเมือง 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยออกมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ทำโครงการสนับสนุนรวมทั้งรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บ “สนับสนุนการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 64 – 20 เดือนพฤศจิกายน 64 ตอนนี้มีสถานประกอบการลงทะเบียนร่วมโครงการ 169,096 ราย หรือปริมาณร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานผู้รับจ้างเชื้อชาติไทย 2,536,686 คน หรือปริมาณร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือช่วงเวลาลงทะเบียนร่วมโครงการเพียงแต่ 4 วันเพียงแค่นั้น แม้ไม่ทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนดจะก่อให้นายจ้าง สถานประกอบการ เสียสิทธิที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อผู้รับจ้างเชื้อชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพ.ย. 2564 - เดือนมกราคม 2565 “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ รวมทั้งพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ซึ่งควบคุมดูแลกระทรวงแรงงาน ตั้งใจจริงที่จะแก้ไขเศรษฐกิจ รวมทั้งสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยได้อนุมัติโครงการสนับสนุนรวมทั้งรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อให้นายจ้างสามารถรักษาระดับการจ้างงาน ทำให้ผู้รับจ้างเชื้อชาติไทยในธุรกิจ SMEs ไม่ถูกเลิกว่าจ้างตามเงื่อนไขโครงการฯ มีรายได้ดูแลตัวเองรวมทั้งครอบครัว อีกทั้งนายจ้าง สถานประกอบการ ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูกิจการค้า รวมทั้งสร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้ต่อเนื่อง ซึ่งผมห่วงใยนายจ้าง สถานประกอบการบางส่วนที่ยังไม่รู้จักโครงการฯ ปัจจุบันนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานรีบโทรแจ้งนายจ้างในพื้นที่รับผิดชอบครั้งละราย เพื่อให้รับรู้ข้อมูลรวมทั้งมาลงทะเบียนทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว...

ครม.ทราบ เคลื่อนนโยบายรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งโครงสร้างรองรับ

ครม.ทราบ เคลื่อนหลักการรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแรงฐานราก-พัฒนาระบบส่วนประกอบเบื้องต้น-ยกฐานะคุณภาพชีวิต ประชาชน ด้าน ‘นายกฯ’ ย้ำ รมต.นำหลักการไปสู่การปฎิบัติ เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน ที่โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา อพาร์เม้นท์ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองพิธีกรประจำนร แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.กระบี่ ว่า ครม.ทราบการลงพื้นที่ศึกษางานของ ครม.ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ยกตัวอย่างเช่น กระบี่ ตรัง จังหวัดพังงา ภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล เพื่อขับหลักการและโครงการที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆอาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจและความรู้ความเข้าใจสำหรับการแข่งของไทย ดังเช่นว่า โครงการพัฒนาท่าอากาศยานจังหวัดระนอง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โครงการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขท่าเรือภูเก็ต และโครงการนำสายสื่อสารลงดิน รอบๆจุดท่องเที่ยว และก่อสร้างท่าจอดเรืออ่าวมาหยาบริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ผ่านโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงการยกฐานะเกษตรแปลงใหญ่ โครงการเพิ่มราคาและพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพและความสวยงามจากสินค้าการเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความแข็งแรงจากฐานราก โดยพัฒนากลุ่มโอท็อป และวิสาหกิจชุมชน และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน โดยปรับปรุงแก้ไขระบบที่ดินเพื่อเลี้ยงชีพและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.ป.ภ. 4-01 จัดการกับปัญหาที่ดินและที่พักที่อาศัย รวมทั้งโครงการบ้านมั่นคง รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและการดูแลรักษาโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 พร้อมกันกับการดำเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการผลักดันและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน การปรับปรุงศักภาพคนประเทศไทยทุกช่วงวัย ทำโครงการ NFE Data Map : ปักหมุดสร้างโอกาสทางการศึกษาของผู้ทุพพลภาพและไม่ค่อยได้รับโอกาศ และจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นยอด ผลักดันบริหารจัดการน้ำอีกทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยโครงการการจ้างก่อสร้างขุดลอกและทะนุบำรุงชายฝั่งทะเลและรอบๆร่องน้ำกันตรัง การบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน น.ส.รัชดาบอกว่า รัฐบาลดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการผลิตความรู้ความเข้าใจสำหรับการแข่งและยุทธศาสตร์ชาติ 1.ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมความสามารถทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง และส่วนราชการ นอกจากนั้น พัฒนาประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน อีกทั้งโครงข่ายคมนาคมทางถนนหนทาง การจัดการจัดการภัยอันตราย ติดตามประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาส่วนประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีความสามารถในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความแข็งแรงอย่างยั่งยืน ด้วยการเยี่ยมดูวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจตราพื้นที่ที่ได้รับการช่วยสนับสนุนจากกองทุนผลักดันการอนุรักษ์พลังงาน และ 3.การเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถต้นทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่จีรังยั่งยืน ติดตามโครงการพัฒนาที่พักที่อาศัยเพียงพอ การดำเนินการตามหลักการการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบและการเรียนตามสะดวก เป็นต้น ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งย้ำให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวโยงนำผลสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติถัดไป

สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบ! อิตาลีเจ๊าไอร์แลนด์เหนือ 0-0 ไปเพลย์ออฟ

กองทัพอัซซูรี จำเป็นต้องไปเพลย์ออฟชี้ชะตาเข้ารอบบอลโลก 2022 ข้างหลังทำได้เพียงแต่เสมอไอร์แลนด์เหนือ 0-0 LIVE UPDATE บอลโลก รอบคัด : ไอร์แลนด์เหนือ - อิตาลี บอลโลก 2022 รอบคัด โซนยุโรป นัดหมายในที่สุดของรอบแบ่งกลุ่ม เจ้าถิ่นไอร์แลนด์เหนือ ที่หมดลุ้นไปแล้ว จัดกองทัพมาในระบบ 3-5-2 จอนนี อีแวนส์ สั่งการเกมรับ โดยความคาดหมายในแนวรุกใช้ หน้าจอช มาเกนนิส รวมทั้ง เกวิน ไวท์ ทางฝั่ง อิตาลี ต้องการความมีชัยเพื่อประกันเข้ารอบในที่สุดอัตโนมัติในฐานะแชมป์กลุ่ม เกมนี้ใช้ ฟรานซิสโก้ อแชร์บี้ รวมทั้ง เลโอนาร์โด โบนุชชี เป็นคู่ปราการหลัง สามกองกลาง ซานโดร โตที่นาลี, จอร์จินโญ รวมทั้ง นิโคโล บาเรลลา แนวรุก โดมินิโก เบราร์ดี้, ลอเรนโซ อินซินเญ รวมทั้ง เฟเดริเก๋ เคียซา เกมในครึ่งแรก เป็นทางฝั่งแชมป์ยุโรปที่ครองเกมบุกเข้าใส่เจ้าถิ่นอย่างมาก แต่ยังไม่มีลูกยิงผ่านมือ ไบลีย์ พีค็อก-ฟาร์เรลล์ ไปได้ ทำให้จบครึ่งแรก เสมอ 0-0 ช่วงหลัง อิตาลี คลาดโอกาสนาที 62 เลโอนาร์โด โบนุชชี ส่งบอลให้ เฟเดริเก๋ เคียซา จับบอลไม่ดีแต่ยังเข้าทาง โดมินิโก เบราร์ดี้ แตะต้องกลับมาให้ เคียซา ปั่นด้วยซ้ายบอลหลุดเสาไกลออกไป โอกาสอีกทีของ อิตาลี นาที 78 เอแมร์ซอน พัลมิเอรี ตั้งป้อมยิงไกลจากหน้ากรอบเขตโทษ บอลพุ่งแรงก่อนโดน ไบลีย์ พีค็อก-ฟาร์เรลล์ พุ่งปัดบอลหลุดเสาออกไปได้ นาที 90 เจ้าบ้านเกือบจะได้ประตูขึ้นนำ จอร์จ วอชิงตัน โฉบบอลตัดหน้า จานลุยจิ ดอนที่นารุมมา ไปยิงเตียนโล่งๆแต่โดนไม่เต็มนักก่อนโดน เลโอนาร์โด โบนุชชี ถอยกลับมาสกัดถึงที่เหมาะเส้นประตู จบเกม อิตาลี เสมอ ไอร์แลนด์เหนือ 0-0 จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยชั้นสอง จำเป็นต้องไปเล่นในรอบเพลย์ออฟต่อไป ขณะที่แชมป์กลุ่มคือ สวิตเซอร์แลนด์ ที่เอาชนะ บัลแกเรีย 3-0 คว้าแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบในที่สุดโดยอัตโนมัติ รายชื่อนักเตะทั้งสองกลุ่ม ไอร์แลนด์เหนือ (3-5-2) :...

ด่วน! คำสั่งแต่งตั้งตำรวจ ระดับ รองผบกรัม-ผู้กำกับการ วาระ64 คลอดแล้ว เช็กชื่อเลย

ด่วน ผบ.ตำรวจ เซ็นชื่อคำบัญชาแต่งตั้ง ตำรวจ ระดับ รองผบก.-ผู้กำกับการ ย้ายราบเดิม ทั้งประเทศแล้ว วาระรายปี 2564 จัดเตรียมเผยแพร่ผ่านเว็บ สท. วันที่ 16 พ.ย.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจ) รายงานข่าวสารแจ้งว่า พล.ต.อำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตำรวจ เซ็นชื่อคำบัญชาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจให้ครองตำแหน่งต่างๆระดับ รองผบก. และก็ ผู้กำกับการ วาระรายปี 2564 โดย ที่ทำการกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจตราความถูกต้องชัดเจนสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจตราเสร็จ จะส่งคำบัญชาดังที่กล่าวผ่านมาแล้วไปยัง กองบังคับการสารนิเทศ (สท.) เพื่อทาง สท. นำคำบัญชาดังที่กล่าวผ่านมาแล้วไปลงประกาศผ่านทางเว็บของ สท. ให้ทุกหน่วยทราบถัดไป ดังนี้ ที่ทำการกองสารนิเทศ ได้เตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบไว้ หากทาง สกพ. ส่งคำบัญชาแต่งตั้งดังที่กล่าวผ่านมาแล้วมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยทราบในทันที อย่างไรก็ตาม สามารถสำรวจรายชื่อการแต่งตั้งเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจวาระรายปี 2564 ระดับ รอง ผบก. ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บ https://saranitet.police.go.th/news

ตรวจสลากกินแบ่ง ลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่ 16 พ.ย. 2564 ถึงที่เหมาะนี่

ลุ้นเลย! ผลของการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2564 ได้ที่ TNN ONLINE ผลของการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2564 รางวัลที่ 1 : XXXXXX รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : XXX รวมทั้ง XXX รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : XXX รวมทั้ง XXX รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : XX ตรวจลอตเตอรี่ย้อนหลังทุกงวดได้ที่นี่...

ประชาชนเป็นห่วงจัดงานประเพณีลอยกระทงเกิดคลัสเตอร์ใหม่ จำนวนมากไม่ไปเที่ยวงาน-ลอยออนไลน์แทน

ประชาชน 60% กังวลจัดงานลอยกระทงกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ ส่วนใหญ่ไม่ไปเที่ยวงาน-ลอยกระทงออนไลน์แทน แนะหน่วยงานเกี่ยวเนื่องคุ้มครองปกป้องวัววิดเคร่งครัด อยากลอยวัววิด-ปัญหาเศรษฐกิจไปกับกระทง ช่วงวันที่ 14 พ.ย. “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของราษฎรทั่วราชอาณาจักร ปริมาณทั้งหมด 1,139 คน ถึงกรณี ที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564 พร้อมกำชับมาตรการความปลอดภัยรวมทั้งมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งถือเป็นการจัดงานลอยกระทงครั้งแรกในตอนที่ยังมีเหตุการณ์วัววิด-19 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 พ.ย.ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 60.04 ระบุว่า กังวลเรื่องวัววิด-19 กลัวกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ รองลงมาร้อยละ 52.29 ระบุว่า เป็นการสงวนวัฒนธรรมไทย ตกทอดประเพณีอันดีเลิศ ร้อยละ 50.00 ระบุว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งการท่องเที่ยว ร้อยละ 44.28 ระบุว่า ทำให้บรรยากาศกระปรี้กระเปร่า ครึกครื้น ได้ผ่อนคลายเพื่อลดการเกิดความตึงเครียด รวมทั้งร้อยละ 31.43 ระบุว่า เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจะจัดงานได้ตามเดิม เมื่อถามคำถามว่าภายหลังคลายล็อกรวมทั้งเปิดประเทศแล้ว ราษฎรพอใจจะไปร่วมเทศกาลลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่างๆหรือเปล่า พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 43.94 ระบุว่า ไม่ไป รองลงมาร้อยละ 30.68 ระบุว่า ยังคลุมเคลือ มีเพียงร้อยละ 25.38 ระบุว่า ไป 25.38 รวมทั้งเมื่อถามคำถามว่าถ้าเกิดได้ไปลอยกระทง ราษฎรจะเลือกใช้กระทงแบบใด พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 33.50 ระบุว่า กระทงออนไลน์ รองลงมาร้อยละ 26.99 ระบุว่า กระทงวัสดุธรรมชาติ ร้อยละ 23.56 ระบุว่า ทำกระทงเอง ฯลฯ เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นถัดมาตรการคุ้มครองปกป้องวัววิด-19 ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 40.86 ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจ ร้อยละ 30.71 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจ ร้อยละ 23.57 ระบุว่า ค่อนข้างจะมั่นใจ รวมทั้งร้อยละ 4.86 ระบุว่า มั่นใจมาก เมื่อถามถึงสิ่งที่อยากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องสำหรับเพื่อการจัดงานลอยกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 ร้อยละ 86.82 ระบุว่า มีวิธีการป้องกันวัววิด-19 อย่างเข้มงวด สวมหน้ากากตลอดระยะเวลา มีจุดคัดเลือกกรอง เว้นระยะห่าง ชั้น 2 ร้อยละ 63.05 ระบุว่า สถานที่จัดงานจำต้องสมควร ระบายอากาศได้ดี ไม่แออัด ชั้น 3 ร้อยละ 50.04 ระบุว่า รักษาความปลอดภัย คุ้มครองปกป้องอันตรายจากพลุ ดอกไม้เพลิง ไฟไหม้ อื่นๆอีกมากมาย ชั้น 4 ร้อยละ 47.89 ระบุว่า ย้ำสงวนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีเลิศ ชั้น 5 ร้อยละ 41.52 ระบุว่า ตรวจสอบความแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเรือ สถานที่จัดงานริมน้ำ เมื่อถามถึงการลอยกระทงในปีนี้ที่มีวัววิด-19 แตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาเช่นไร พบว่า ชั้น 1 ร้อยละ 68.04 ระบุว่า งดเว้นการไปสถานที่แออัด ชั้น 2 ร้อยละ 62.16 ระบุว่า ระวังสุขภาพมากเพิ่มขึ้น ชั้น 3 ร้อยละ 50.40 ระบุว่า เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด ชั้น 4 ร้อยละ 44.52 ระบุว่า ความสนุกสนานร่าเริงน้อยลง ชั้น 5 ร้อยละ 39.90 ระบุว่า อดออมมากเพิ่มขึ้น ดังนี้เมื่อถามถึงสิ่งที่ราษฎรอยากลอยไปกับกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 ร้อยละ 87.84 ระบุว่า วัววิด-19 ชั้น 2 ร้อยละ 59.10 ระบุว่า ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ชั้น 3 ร้อยละ 57.84 ระบุว่า สิ่งของแพง น้ำมันแพง ชั้น 4 ร้อยละ 55.41 ระบุว่า ความยากจนข้นแค้น รวมทั้ง ชั้น ร้อยละ 54.41 ระบุว่า 5 ปัญหาเรื่องการเมือง

‘บอย ปกรณ์’ ขอเปลี่ยนคำตอบ รับจีบ ‘เฟย์ FFK’ ควงคู่ท่องเที่ยวสวนสัตว์

ที่ผ่านมา พระเอกหนุ่ม บอย ปกรณ์ ตอบปัญหาถึง นักร้องสาว เฟย์ FFK หรือ เฟย์ พรปวีณ์ แบบแทงกั๊กว่ารู้จักกันจริงแม้กระนั้นไม่มีอะไร กระทั่งถูกกระแสวิภาควิจารณ์ไม่น้อย ปัจจุบัน ในงาน Facebook live : เพจร้อยเรื่องเบาหวาน เจ้าตัวก็ได้ตอบประเด็นมีคนตาดีเห็นไปเที่ยวสวนสัตว์กับเฟย์ว่า...

ช็อคท้ายเกม! เซอร์เบียแชมป์กรุ๊ปแซงเฮ 2-1 ส่งประเทศโปรตุเกสเพลย์ออฟ

เซอร์เบีย ได้ประตูชัยด้านหลังเกมพลิกกลับมาเอาชนะโปรตุเกส 2-1 ได้แชมป์กรุ๊ปเข้ารอบท้ายที่สุดฟุตบอลโลก 2022 โดยอัตโนมัติ ส่งเจ้าบ้านไปเล่นเพลย์ออฟ LIVE UPDATE ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก : โปรตุเกส - เซอร์เบีย ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนยุโรป นัดท้ายที่สุดของรอบแบ่งกลุ่ม เจ้าบ้าน โปรตุเกส ลงไปในสนามในระบบ 4-3-3 โจเซ ฟอนต์ ยืนแนวรับคู่ รูเบน ดิอาส กองกลาง เรนาโต้ ซานเชส ได้ออกสตาร์ทร่วมกับ ดานิโล เปเรรา แล้วก็ เจา มูว่ากล่าวนโญ แนวรุกนำโดย คริสเตียโน โรนัลโด้, ดิโอโก โจต้า แล้วก็ แบร์นาร์โด ซิลวา ทางฝั่ง เซอร์เบีย วางสามกองกลาง ซาซา ลูคิช, เนมานยา ฉันเดลจ์ แล้วก็ เซอร์เกจ์ ไม่ลินวัววิช-ซาวิช โดยมีอาวุธเด็ดที่คู่แนวรุก ดูซาน ทาดิช กับ ดูซาน วลาโฮวิช Goal! เจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่ 2 จากจังหวะที่ แบร์นาร์โด้ ซิลวา ไปพัวพันแย่งบอลหน้ากรอบจุดโทษจาก เนมานยา ฉันเดลจ์ ก่อนแตะให้ เรนาโต้ ซานเชส หลุดไปกดด้วยขวาตุงตาข่าย โปรตุเกส ออกนำ 1-0 เซอร์เบีย ได้ลุ้นเหมือนกัน ดูซาน วลาโฮวิช ได้พลิกบอลในจุดโทษก่อนกดด้วยซ้ายบอลพุ่งไปชนเสากระเด้งกลับมาได้ซ้ำอีกทีแม้กระนั้นบอลปลิ้นออกไป Goal! ทีมเยี่ยมได้ประตูตีเสมอนาที 33 บอลครอสจากด้านข้างมาหา ดูซาน วลาโฮวิช หวดด้วยซ้ายไถลล็อค บอลออกมาเข้าทาง ซาซา ลูคิช แตะให้ ดูซาน ทาดิช กดด้วยซ้ายหน้าจุดโทษ บอลไถลบล็อคทำให้ รุย ขว้างทริซิโอ คว้าไม่อยู่บอลเกลือกเข้าประตู เซอร์เบีย ตีเสมอ 1-1 เซอร์เบีย พลาดประตูที่สองนาที 43 เปิดบอลให้ ดูซาน วลาโฮวิช ได้บอลหลุดไปในกรอบจุดโทษก่อยนยิงเข้าประตูไปได้แล้ว แม้กระนั้นถูกจับล้ำหน้า ช่วงหลัง โปรตุเกส ได้ลุ้นจากจังหวะที่ เรนาโต้ ซานเชส ได้บอลหลุดมาในกรอบจุดโทษก่อนดึงจังหวะล็อคเข้าซ้ายมาจะได้ยิงจ่อๆแต่ถ้าว่าโดนบล็อคออกหลังไป เซอร์เบีย แทบได้ประตูแซงนำนาที 83 ฟิลิป คอสติช ได้บอลทางกราบซ้ายก่อนเปิดให้ อเล็กซานดาร์ ไม่โตรพิช ผู้เล่นสำรอง กระแทกมาโหม่งแม้กระนั้นบอลหลุดเสาไกลออกไป Goal! เซอร์เบีย มาได้ประตูชัยนาที 90 จาก ดูซาน ทาดิช โยนให้ อเล็กซานดาร์ ไม่โตรพิช ได้กระแทกเสียบเสาแรก ส่ง เซอร์เบีย ขึ้นนำ 2-1...

ตรวจดูสิทธิ์ โอนเงิน “รับรองรายได้ข้าวปี 64/65” เงินทยอยเข้าแล้ว

แนวทางพิจารณาสิทธิ์ โอนเงิน "ประกันรายได้ข้าวปี 64/65" ดังนี้เงินทยอยฝากบัญชีแล้ว ถ้าหากไม่พบข้อมูลจำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียนเกษตรกรตามประเภทพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงงาน จากกรณี คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงงานประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และคุ้มครองปกป้องการเสี่ยงด้านราคาไม่ให้เผชิญปัญหาขาดทุน ลดภาระหน้าที่รายจ่ายสำหรับในการจัดการกับปัญหาราคาผลผลิตล่มจมจากเหตุการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส "วัววิด-19" และอุทกภัย ทั้งๆที่กลไกตลาดยังคงดำเนินงานเป็นปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ประเภท อาทิเช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมจังหวัดปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน ในช่วงเวลาที่ไทม์ไลน์การโอนเงิน แบ่งเป็น งวดที่ 1 จ่ายเงินวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2564 งวดที่ 2 จ่ายเงินวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2564 สำหรับ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรจำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจำเป็นต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอนที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ชดเชย ส่วนวิธีการพิจารณาสิทธิ์โครงงานประกันรายได้ชาวไร่ชาวนา ปีการผลิต 2564/65 1. เข้าเว็บ chongkho.inbaac.com 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหา 3. ถ้าหากคนที่ลงทะเบียนเสร็จ และได้รับเงินแล้ว จอจะแสดงผล "โอนเงินเป็นระเบียบแล้ว" ถ้าหากไม่พบข้อมูลการจดทะเบียน จำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียนเกษตรกรตามประเภทพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงงาน

คาดคะเน 11 ตัวจริง แอสตัน วิลลา ยุค “พบร์ราร์ด” หน้าแข้งลิเวอร์พูลโผล่ด้วย

เดา 11 ตัวจริง "สิงห์เย่อหยิ่ง" แอสตัน วิลลา ในยุคการควบคุมทีมของ สตีเวน พบร์ราร์ด ซึ่งน่าจะมีการเสริมกองทัพ 1 นักฟุตบอลของลิเวอร์พูลมาร่วมทีมด้วย วันที่ 11 พฤศจิกายน 64 การเคลื่อนที่หลังจากที่ “สิงห์เย่อหยิ่ง” แอสตัน วิลลา สมาพันธ์ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประกาศแต่งตั้ง สตีเวน พบร์ราร์ด สมัยก่อนผู้จัดการทีมกลาสโกว์ เรนเจอร์ส เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ เซ็นสัญญาร่วมงานกัน 2 ปี แทนที่ ดีน สมิธ ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งข้างหลังพาทีมแพ้ 5 ครั้งต่อๆกัน ล่าสุด เดอะ ซัน สื่อดังของอังกฤษ ได้ออกมาเดา 11 ตัวจริงของ แอสตัน วิลลา ในยุคการคุทีมของ พบร์ราร์ด ที่น่าจะเริ่มมีการเสริมกองทัพโดยทันทีในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ โดยเชื่อว่า พบร์ราร์ด จะไปดึงนักฟุตบอลจากสมัยก่อนสังกัดเดิมของเขายุคค้าหน้าแข้งอย่าง ลิเวอร์พูล มาร่วมทีม 1 ราย มันก็คือ อเล็กซ์ อ็อกซ์เหลด แชมเบอร์เลน มิดฟิลด์คนอังกฤษนั่นเอง นอกเหนือจากนั้นยังจะไปดึง ไรอัน เคนท์ สมัยก่อนปีกของลิเวอร์พูล ที่ปัจจุบันนี้เล่นอยู่กับ กลาสโกว์ เรนเจอร์ส มาร่วมงานอีกครั้งด้วย เริ่มที่ผู้เฝ้าประตูเป็น เอมิเลียโน มาร์ว่ากล่าวเนซ กองหลัง 4 คน จากซ้ายไปขวาประกอบด้วย แมตต์ ทาร์เกตต์, ไทโรน มิงส์, เอซรี คอนซา และก็ แมตตี แคช ขยับขึ้นมาที่คู่กองกลางเป็น ดักลาส ฝ่าซ์ จะจับคู่กับ จอห์น แม็คกินน์ ส่วนกลางรุกเป็น อเล็กซ์ อ็อกซ์เหลด แชมเบอร์เลน, ตัวเติมเกมรุกจากฝั่งซ้ายเป็น ไรอัน เคนท์ ตัวเติมเกมรุกจากฝั่งขวาเป็น เอมิเลียโน บูเอนเดีย และก็แนวรุกตัวเป้า แดนนี อิงส์ สำหรับ พบร์ราร์ด จะประเดิมคุมทีม แอสตัน วิลลา นัดแรก ด้วยการเปิดสนามวิลลา พาร์ค รับการมาเยือนของ ไบรจ์ตัน ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้