แห่ทำบุญ”ข้าวประดับดิน” จัดของคาวหวานใส่กระทงวางให้”เปรต”

ราษฎรบ้านไผ่ ต.เมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทำบุญ “ข้าวตกแต่งดิน” ประเพณี การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติโกโหติกาที่ตายไปแล้ว มีการจัดของคาวหวานใส่กระทง นำไปวางไว้ตามต้นไม้วัดตอนเช้ามืด

เมื่อวันที่ 6 เดือนกันยายน ที่วัดเวฬุวนาราม(บ้านไผ่) ต.เมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ราษฎรร่วมกันทำบุญทำกุศลเดือน 9 หรือ บุญข้าวตกแต่งดิน เป็นประเพณีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติโกโหติกาที่ตายไปแล้ว ข้าวตกแต่งดินจะมี ข้าว ของคาวหวาน หมากพลูและบุหรี่ ซึ่งเราห่อหรือใส่กระทงไปวางไว้ตามพื้น หรือแขวนไว้ตามต้นไม้ในบริเวณวัด
มูลเหตุที่นำไปสู่บุญข้าวตกแต่งดินมีว่า ครั้งสมัยพุทธกาล มีญาติของพระเจ้าพิมพิสารไปรับประทานอาหารของพระภิกษุ ตายไปแล้วจึงเกิดเป็นเปรต เมื่อพระเจ้าพิมพิสารไปมอบทานแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุแล้ว มิได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ถึงเวลาช่วงเวลากลางคืนก็เลยพากันมาแผดเสียงรบกวนเพื่อขอส่วนบุญ พระเจ้าพิมพิสารก็เลยไปถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงแจ้งเหตุให้รู้ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงรู้ ก็เลยมอบสังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติโกโหติกา ก็เลยนำไปสู่เป็นประเพณีบุญข้าวตกแต่งดินขึ้น

phet1

โดยในพิธีการนั้น พระสมุห์ช้ากันตะสีโล เจ้าอาวาส เป็นผู้พรมน้ำมนต์ใส่ข้าวให้ญาติโยมก่อนจำนำไปวางไว้ดังที่ต่างๆเพื่อภูตผีและเปรตได้มากินอาหารตามความเชื่อถือ โดยราษฎรจะนำของกินมาให้พิธีการตั้งแต่ในวันแรม13 ค่ำ เดือน 9 เป็นการมอบทาน ถือศีล ฟังพระเทศน์ เพียงพอรุ่งแจ้งในวันแรม14 ค่ำเดือน 9 เวลาประมาณ 04.00 น. ถึง 05.00 น. ก็จะนำห่อหรือกระทงที่เตรียมไว้ไปมอบหรือแขวนในบริเวณวัด สำหรับการวางสิ่งของเพื่ออุทิศให้เปรตหรือญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว บางเขตแดนบางทีอาจทำก่อนมอบทานก็มี

phet2

จากการซักถามราษฎรในพื้นที่ บ้านไผ่ ระบุว่า ประเพณีบุญข้าวตกแต่งดิน เป็นประเพณีของคนในชุมชนและใกล้เคียงได้สืบสานประเพณีทำกันมาตั้งแต่รุ่นพ่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และจะก่อให้ทุกปี ตามความเชื่อถือราษฎรส่วนใหญ่มีความรู้สึกชอบใจที่ได้ทำบุญทำกุศลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อจะได้รับประทานอาหารไม่ยากจนข้นแค้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.