เปิดที่มา “วันความสงบโลก” ตรงกับ 21 ก.ย. ของทุกปี

“สันติภาพ” คือ สภาพการณ์แห่งความสันติ ความสงบสุข ไม่มีการรบ ไร้พฤติกรรมอันรุนแรง ที่บางทีอาจทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิต เงิน รวมทั้งความยั่งยืน เมื่อประชาคมโลกต่างเห็นความสำคัญของสันติภาพ ก็เลยนำมาซึ่งการกำหนดวันสันติภาพโลก วันนี้มีประวัติภูมิหลังเช่นไร ไทยเมืองออนไลน์นำสาระความรู้มาฝากกัน

วันสันติภาพโลก คือวันใด?

วันสันติภาพโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 เดือนกันยายน ของทุกปี เป็นวันที่อยากให้คนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง ทั้งยังต่อมนุษย์ สัตว์ รวมทั้งสภาพแวดล้อม เนื่องมาจากประวัติศาสตร์โลกก่อนหน้านี้ กำเนิดการรบ ความร้ายแรง นำมาซึ่งความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วน แม้กระทั้งในตอนนี้เอง ก็ยังมีความร้ายแรงเกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนกระทั่งปัญหาระหว่างชาติ การใช้สันติวิธีสำหรับเพื่อการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆร่วมกัน ก็เลยเป็นวิถีทางที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลก

ที่มาวันสันติภาพโลก มีประวัติเช่นไร?

ตอนแรกวันสันติภาพโลกจะตรงกับทุกวี่วันวันอังคารที่ 3 ของกันยายน เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1981 ซึ่งการกำหนดให้มีวันสันติภาพในครั้งนั้น ก็เพื่อทั่วโลกได้ตระหนักรวมทั้งให้ความเอาใจใส่กับ “สันติภาพ” อันคือ ภาวการณ์สงบสุขสุขสงบ

เป้าหมาย 6 ข้อของวันสันติภาพโลก

1. เคารพนับถือต่อชีวิตรวมทั้งเกียรติยศของแต่ละบุคคล โดยไม่ไม่เสมอภาคแบ่งชนชั้นวรรณะ
2. ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกต้นแบบ โดยเฉพาะต่อเยาวชน
3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดขี่ทางการเมือง รวมทั้งเศรษฐกิจ
4. เคารพนับถือเสรีภาพสำหรับเพื่อการแสดงออก รวมทั้งยอมรับความต่างด้านวัฒนธรรม
5. ดำรงชีพอย่างรับผิดชอบ รวมทั้งเคารพนับถือต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
6. สร้างความสมานฉันท์ เคารพนับถือต่อแนวทางประชาธิปไตย เปิดโอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างทัดเทียมกัน โดยเฉพาะหญิง

“นกพิราบ” สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์วันสันติภาพสากล สื่อถึงสันติภาพรวมทั้งความสงบสุข ตามความศรัทธาที่ว่า “นกพิราบ” เปรียบได้เสมือนดั่งความบริสุทธิ์ของพระคัมภีร์ไบเบิล ทั้งยังเป็นผู้แทนของพระผู้เป็นเจ้าอีกด้วย
คําขวัญวันสันติภาพโลก 2564/2021
ทุกๆปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดคำขวัญวันสันติภาพโลก เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสู่การงดใช้ความรุนแรงทุกต้นแบบ สำหรับคำขวัญของปี 2564 ระบุว่า “Recovering better for an equitable and sustainable world” โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความเอาใจใส่ต่อความเท่าเทียม รวมทั้งความคงทนถาวรของโลก.
ถัดมาในปี ค.ศ. 2001 องค์การสหประชาชาติมีมติใหม่อีกครั้ง โดยกำหนดให้วันสันติภาพโลก ตรงกับวันที่ 21 เดือนกันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันสันติภาพสากลของโลก ที่ต้องเลิกการสู้รบ ลดใช้ความรุนแรง รวมถึงหยุดทำสงครามในการรบตลอดวัน

นับจากนั้นเป็นต้นมา วาระเรื่องสันติภาพก็กลายเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ควรต้องร่วมกันรณรงค์ รวมทั้งร่วมมือกันช่วยเหลือสันติภาพทั่วโลก เลิกความร้ายแรงไม่เฉพาะแต่ในการรบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหยุดพฤติกรรมความร้ายแรงต่อเด็ก รวมทั้งหญิง เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมสันติภาพให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published.