เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2 เหมาะนี่ www.sso.go.th รับเงินแก้ไข 2,500 บาท

ประกันสังคม แจ้งวันโอนเงินเยียวยา มัธยม33 เช็คสิทธิ์พอดีเว็บไซต์ www.sso.go.th หากยังไม่ได้สิทธิรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ด่วน

เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ใจความระบุถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัด รอบ 2 ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร, จังหวัดนครปฐม, นนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, สมุทรสาคร, จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, สงขลา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี แล้วก็อยุธยา ตั้งแต่วันที่ 27-28 ก.ย. 64 โดยจะได้รับคนละ 2,500 บาท โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนแค่นั้น แล้วก็จะโอนเป็นลำดับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ด้วย

ยิ่งไปกว่านี้ ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจทานสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคมพอดีเว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วก็หากผู้เอาประกันตน

มาตรา 33 ที่เข้าเกณฑ์เกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาแต่เมื่อตรวจทานสิทธิแล้วระบบกลับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่้นทบทวนสิทธิได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้องขอทบทวนสิทธิที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วกรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบบริบรูณ์ ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แจ่มแจ้ง แนบสำเนาบัตรฯ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคม หรือผ่านไปรษณีย์ได้เหมือนกัน

33

Leave a Reply

Your email address will not be published.