เช็คปฏิทิน ‘วันหยุด’ กันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ทราบยัง? “วันหยุด” ก.ย. 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ นั่นคือ “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 โดยเป็นวันหยุดที่ ครม. เคาะมากขึ้นมาใหม่ในปีนี้

เปิดก.ย. 2564 ต้นเดือนใหม่ของปีนี้ มาพร้อมกับการ “ผ่อนคลายล็อกดาวน์” ที่เริ่มในวันนี้ (1 กันยายน) เป็นวันแรก! อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญของกลุ่มผู้เอาประกันตน ที่กำลังจะได้ยื่น “ทวนสิทธิ” เพื่อขอรับเงินแก้ไข “ประกันสังคม” เป็นวันแรก! อีกด้วยเหมือนกัน นอกจากนั้น ทราบไหม? เดือนนี้มี “วันหยุด” กรณีพิเศษมากขึ้นมาใหม่ด้วย (จากความเห็นชอบ ครม. เมื่อสิ้นเดือน เดือนธันวาคม2563)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชักชวนชาวไทยมาเช็ควันหยุดหลายวันรอบเดือนกันยายน 2564 กันหน่อย เพราะว่าในก.ย. 2564 มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามา นั่นคือ “วันมหิดล” ที่ตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 รวมทั้งทำให้มีวันหยุดหลายวันตอนสุดสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 3 วันอีกด้วย
วันหยุดหลายวันก.ย. (วันมหิดล)
ตอนก.ย.มีวันสำคัญที่ ครม. เคาะเพิ่มให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มมา 24 ชั่วโมง คือ วันมหิดล ก็เลยทำให้เดือนนี้มีวันหยุดหลายวันต่อเนื่องกัน 3 วันด้วยกัน ได้แก่

– วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

– เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

– อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

“วันมหิดล” แบงค์ก็หยุดด้วย
วันมหิดล (วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564) ยังเป็นวันหยุดพิเศษของแบงค์ด้วย โดยมีข้อมูลที่ได้รับมาจากประกาศของ “ธนาคารชาติ” ระบุว่า มีการระบุวันหยุดกระทำของสถาบันการเงินรวมทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
อีกทั้งในต.ค. 2564 ก็มีประกาศยกเลิกวันหยุดตามขนบธรรมเนียมของสถาบันการเงินรวมทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 (ชดเชยวันปิยมหาราช) รวมทั้งกำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดกระทำของสถาบันการเงินรวมทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน

Leave a Reply

Your email address will not be published.