เจ้าฟ้าหญิงมาโกะแต่งงานแล้ว ไม่จัดราชพิธี สละบรรดาศักดิ์เป็นคนธรรมดา

เจ้าฟ้าหญิงมาโกะ สมรสกับ เคโอะ โคมุโระ คู่หมั้นหนุ่มสามัญชนแล้วในวันนี้ ไม่จัดพิธีเสกสมรสตามราชประเพณี สละฐานันดรศักดิ์เป็นสามัญชน

เมื่อ 26 ต.ค. 64 สำนักข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงบีบีซี แถลงการณ์ว่า เจ้าฟ้าหญิงมาโกะ พระราชหลานในสมเด็จพระพระราชาธิราชท้องนารุฮิโตะที่ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้างานแต่งงานกับ นายเคโอะ โคมุโระ คู่หมั้นหนุ่มสามัญชนแล้ว โดยไม่มีการจัดพิธีเสกสมรสตามราชประเพณี ในช่วงเวลาเช้าของวันนี้ (26 ต.ค.) ภายหลังเจ้าฟ้าหญิงมาโกะได้ทรงหมั้นหมายกับนายโคมุโระตั้งแต่ปี 2560

สำนักข่าวเกียวโดในประเทศญี่ปุ่น แถลงการณ์ว่า เจ้าฟ้าหญิงมาโกะ พระชนม์ 30 อายุได้เสด็จพระดำเนินออกมาจากพระตำหนักที่ประทับในกรุงเมืองโตเกียว เมื่อเวลา 10.00 น. ตรงเวลาแคว้น โดยได้ทรงก้มคำนับพระบิดา เจ้าชายฟุมิฮิโตะ มกุฎราชกุมารที่ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเจ้าฟ้าหญิงคิโกะพระมารดา บ่อยมาก รวมทั้งทรงสวมกอดเจ้าฟ้าหญิงติดอยู่โกะ พระขนิษฐ ก่อนจะเสด็จออกมาจากพระตำหนักเพื่อเข้างานแต่งงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการออกมาจากครอบครัวไปเริ่มสร้างครอบครัวใหม่

mago1
ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเป็นเพศหญิงจำเป็นจะต้องสละฐานันดรศักดิ์ แม้สมรสกับคู่หมั้นที่เป็นสามัญชน ในเวลาที่เจ้าฟ้าหญิงมาโกะยังมีพระหวังที่จะไม่มีการจัดพิธีเสกสมรสตามราชประเพณี และไม่ทรงรับเงินขวัญถุง ก็เลยทำให้เจ้าฟ้าหญิงมาโกะทรงเป็นพวกวงศ์สกุลประเทศญี่ปุ่นองค์แรกที่ไม่ทรงจัดพิธีเสกสมรสตามราชประเพณี แล้วก็ไม่ทรงรับเงินขวัญถุงด้วย.

mago2
เจ้าฟ้าหญิงมาโกะรวมทั้งนายเคโอะ โคมุโระแถลงข่าวที่อพาร์เม้นท์ Grand Arc ในกรุงเมืองโตเกียว ประกาศทั้งสองได้สมรสกันแล้วในวันนี้ (26 ต.ค. 64)

Leave a Reply

Your email address will not be published.