อบจ.นนทบุรี เดินหน้าเปิดสมัครสมาชิกฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์ทุ่งนา’ รอบ 8 ธ.ค.นี้ อีก 1.5 หมื่นคน

อบจ.จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าเปิดสมัครสมาชิกฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์ที่นา’ รอบ 8 ธันวาคมนี้ อีก 1.5 หมื่นคน

หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จังหวัดนนทบุรี เปิดให้ราษฎรที่มีใบสำมะโนครัวอยู่ใน จ.จังหวัดนนทบุรี เชื้อชาติไทย รวมทั้งมีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นผู้เคยฉีดวัคซีนสิโนแวค 2 เข็ม หรือสิโนฟาร์ม 2 เข็มแล้ว สมัครสมาชิกรับการฉีดบูสเตอร์โดส (เข็มที่ 3) เป็นวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์ที่นา” ซึ่งทยอยฉีดให้ราษฎรไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้ (2 ธันวาคม) อบจ.จังหวัดนนทบุรี เปิดให้ราษฎรสมัครสมาชิก “อบจ.Booster” รับวัคซีนเข็ม 3 “โมเดอร์ที่นา” ปริมาณ 15,000 คน รอบฉีดวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต (สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัครสมาชิก)

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  • รับวัคซีนสิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม หรือสิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 เข็ม อย่างต่ำ 1 เดือน
  • ราษฎรเชื้อชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีใบสำมะโนครัวในจังหวัดนนทบุรี หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี (เจ้าบ้านเซ็นรับรองการพำนัก)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบรับรองการพำนัก

หลักฐานการสมัครสมาชิก

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี หรือใบรับรองการพำนัก (แนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน)

ทั้งนี้ สามารถตรวจตราสิทธิได้ทางไลน์ของ อบจ.จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 7 ธันวาคม ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 8 ธันวาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published.