“วันมหิดล” 24 กันยายน 2564 ปีนี้เป็น “วันหยุดพิเศษ” มีความหมายเช่นไร

เดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โน่นเป็น “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 โดยเป็นวันหยุดที่ คณะรัฐมนตรี เคาะมากขึ้นมาใหม่ในปีนี้

เดือนกันยายน 2564 ถือว่าเป็นปีแรกที่ “วันมหิดล” ถูกนับเป็นวันหยุดราชการพิเศษรายปี ซึ่งทำให้เดือนนี้มีวันหยุดหลายวันติดต่อกัน 3 วันร่วมกัน ดังเช่นว่า

วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564 วันมหิดล (วันหยุดราชการกรณีพิเศษ)
เสาร์ที่ 25 เดือนกันยายน 2564
อาทิตย์ที่ 26 เดือนกันยายน 2564

mahidol2

เพิ่มเป็นวันหยุดพิเศษรายปี

ตามความเห็น คณะรัฐมนตรี (29 ธันวาคม 63) เรื่องกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมอีกพิเศษ รวมทั้งกำหนดวันหยุดรายปี 2564 เห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564 ซึ่งตรงกับวันมหิดล เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ พร้อมยังวันหยุดพิเศษของแบงค์ด้วย โดยมีข้อมูลจากประกาศของ “ธนาคารชาติ” บอกว่า มีการกำหนดวันหยุดกระทำการของสถาบันการเงินรวมทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
วันรำลึก “พระบิดาที่การแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

วันที่ 24 เดือนกันยายน ของทุกปี นับว่าเป็นวันเหมือนวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชความกล้าหาญ พระบรมราชพ่อ (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงจังหวัดสงขลาเจ้าเมือง) พระบิดาที่การแพทย์แผนปัจจุบันรวมทั้งการสาธารณสุขของไทย ซึ่งแผนกแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วัน ที่ 24 เดือนกันยายน ของทุกปีเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นต้นมา

ซึ่งในวันนี้ได้มีเพื่อน้อมรำลึกถึงบุญคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชความกล้าหาญ พระบรมราชพ่อ จากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการหมอ รวมทั้งการสาธารณสุข ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 12 ปี ได้สร้างเสริมความมั่นคงให้แก่โรงเรียนหมอ รวมทั้งมีการพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตหมอให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ รวมทั้งการสาธารณสุขให้รุ่งเรืองปรับปรุงเจริญก้าวหน้าเสมออารยะประเทศ

วันรำลึก “พระบิดาที่การแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

วันที่ 24 เดือนกันยายน ของทุกปี นับว่าเป็นวันเหมือนวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชความกล้าหาญ พระบรมราชพ่อ (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงจังหวัดสงขลาเจ้าเมือง) พระบิดาที่การแพทย์แผนปัจจุบันรวมทั้งการสาธารณสุขของไทย ซึ่งแผนกแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วัน ที่ 24 เดือนกันยายน ของทุกปีเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นต้นมา

ซึ่งในวันนี้ได้มีเพื่อน้อมรำลึกถึงบุญคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชความกล้าหาญ พระบรมราชพ่อ จากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการหมอ รวมทั้งการสาธารณสุข ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 12 ปี ได้สร้างเสริมความมั่นคงให้แก่โรงเรียนหมอ รวมทั้งมีการพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตหมอให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ รวมทั้งการสาธารณสุขให้รุ่งเรืองปรับปรุงเจริญก้าวหน้าเสมออารยะประเทศ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันมหิดล

ในวันนี้จะมีการมอบสักการ รวมทั้งวางพวงมาลา กิจกรรมรับบริจาคสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ การจัดนิทรรศการ การจัดสัมมนาด้านวิชาการ การประกวดหรือการประลองของหน่วยงานที่เกี่ยวโยง อย่างเช่น การประกวดโรงหมอดีเด่น

รวมทั้งรัฐบาลไทย โดยคณะกรรมการแห่งชาติกล่าวถึงการศึกษาเล่าเรียน วิทยาศาสตร์รวมทั้ง

วัฒนธรรม ที่สหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นผู้สืบค้นบรรพบุรุษไทยผู้ส่งผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมเพื่อยูเนสโกประกาศเชิดชูชื่นชมเกียรติรวมทั้งได้ประกาศเชิดชูสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชความกล้าหาญ พระบรมราชพ่อ ทรงเป็นบุคคลผู้ส่งผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ซึ่งมีหน่วยงาน ที่เกี่ยวโยงได้ด้วยกันดำเนินกิจกรรมต่างๆขึ้นมา

นอกเหนือจากนี้ ปี 2564 ซึ่งนับว่าเป็นวันหยุดพิเศษปีแรก หลายโรงหมอก็ถือโอกาสเปิด

รับ Walk-in ฉีดวัคซีนวัววิด-19 ให้แก่ประชากรอีกด้วย
ธงวันมหิดล สัญลักษณ์ที่การแบ่งปัน

“ธงที่ระลึกวันมหิดล” ทำขึ้นเพื่อสมนาคุณแด่ผู้สงเคราะห์เงินบริจาคคนเจ็บยากจนของโรงหมอศิริราช เริ่มทำธงตั้งแต่วันมหิดล 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2503 สีธงจะแปรไปตามวันในอาทิตย์ของวันมหิดลปีนั้นๆในพ.ศ. 2564 นี้ วันมหิดล ตรงกับวันศุกร์ ก็เลยใช้ผ้าธงสีฟ้างามแจ่มใส

Leave a Reply

Your email address will not be published.