ลอยกระทงปี 2564 ตรงกับวันไหน? ข้างหลังนายกฯไฟเขียวจัดงานได้

เช็กวันประเพณีลอยกระทงปี 2564 ตรงกับวันไหน ข้างหลังนายกรัฐมนตรีไฟเขียวให้จัดกิจกรรมได้ ภายใต้ข้อจำกัด การคุ้มครองการได้รับเชื้อแบบครอบจักรวาล

วันนี้ ( 31 เดือนตุลาคม 64 )น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองพิธีกรประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พูดว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกรัฐมนตรี รวมทั้ง รมว.กระทรวงกลาโหม อนุมัติให้หน่วยงานจัดงานประเพณีลอยกระทงได้เพื่อรักษาสืบต่อ รวมทั้งผลักดันประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า ดังนี้ประเพณีลอยกระทงในปี 2564 ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน

โดยการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงอาศัยหลักมาตรการไม่เป็นอันตรายสำหรับหน่วยงาน (COVID-Free Setting) รวมทั้งการคุ้มครองการได้รับเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยมีแนวทางรวมทั้งมาตรการรณรงค์สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทง ดังนี้

1.ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวโยงร่วมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามปลดปล่อยโคมลอย งดเว้นเล่นพลุ พลุ ดอกไม้ไฟ รณรงค์ประเพณีลอยกระทงปราศจากเหล้า เป็นต้น

2.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจราจรอีกทั้งทางบกรวมทั้งทางเรือ สำรวจความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับ-ส่งประชาชนในตอนประเพณีลอยกระทง

3.ขอความร่วมมือผู้จัดงานรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวโยงเพิ่มวิธีการป้องกันรวมทั้งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งกระทรวงวัฒนธรรม โดยการควบคุมผู้ที่มาร่วมงานไม่ให้ยัดเยียด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา กำหนดให้เว้นระยะห่างด้านสังคมในทุกกิจกรรม

4.ทุกสถานที่ที่จัดงานประเพณีลอยกระทงควรจะมีจุดคัดเลือกกรองอุณหภูมิ จัดให้มีจุดสมัครสมาชิกไทยชนะก่อนเข้ารวมทั้งออก จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ จัดจุดทิ้งขยะที่มีฝาปิดสนิท ทำความสะอาดผิวสัมผัสอีกทั้งก่อนรวมทั้งข้างหลังการจัดงาน รวมทั้งทำความสะอาดห้องสุขาทุก 1-2 ชั่วโมง ถ้าข้างในงานมีการแสดงให้ทำความสะอาดก่อนรวมทั้งข้างหลังการแสดงทุกรอบ
สำหรับประเพณีลอยกระทงนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 เย็น เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือหากเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่ รวมทั้งถ้าเป็นปฏิทินสุริยคติจะราวพฤศจิกายน ซึ่งเดือน 12 นี้เป็นตอนๆต้นฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย รวมทั้งอยู่ในฤดูน้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝั่ง รวมทั้งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงอีกด้วย

loy
ประเพณีลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐานเจาะจงแจ่มแจ้งว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แม้กระนั้นเชื่อว่าจารีตนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่ยุคสุโขทัย โดยในรัชสมัยบิดาขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า “พิธีจองเปรียญ” หรือ “การลอยพระโคมไฟ” รวมทั้งมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 พูดถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานกินเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เช้าใจกันว่างานดังที่กล่าวมาแล้วน่าจะเป็นงานประเพณีลอยกระทงอย่างแน่แท้

ยิ่งไปกว่านี้จารีตการลอยกระทง น่าจะเป็นคติของเชื้อชาติที่ประกอบกสิกรรม ซึ่งต้องมีน้ำตามสายน้ำ เพื่อขอบคุณมากพระแม่คงคา หรือทวยเทพเทวดาแห่งน้ำ อีกทั้งเป็นการแสดงความทำความเคารพขอประทานโทษที่ได้ลงอาบ หรือปลดปล่อยสิ่งสกปรกลงน้ำไม่ว่าจะอย่างตั้งใจหรือไม่ก็ตาม และเป็นการบูชาทวยเทพเทวดาตลอดจนรอยรอยเท้า พระเจดีย์จุฬามณี ฯลฯ ตามคติความศรัทธา โดยแท้จริงการลอยกระทงมีเป้าประสงค์ 3 ประการ คือ

1. เพื่อขออภัยแก่พระแม่คงคา เพื่อบูชารอยรอยเท้ารวมทั้งบูชาทวยเทพเทวดาตามคติความศรัทธา

2. เพื่อรักษาขนบประเพณีของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา

3. เพื่อรู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเพื่อการดำเนินชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published.