ปทุมธานี มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเตือนปชช.เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย 24 ชั่วโมง

ตอนวันที่ 26 ก.ย. นายสุคำกล่าว รอดเรืองในหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯปทุมธานี มีหนังสือ แจ้งนายกอบจ.และ ผู้อำนวยการทุกอำเภอ ระบุว่า

ด้วยกองอำนวยการปกป้องและทุเลาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสม ตลอดรอบๆประเทศไทยตอนบน และอต.คาดเดาว่า ในช่วงวันที่ 26 – 30 ก.ย. 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพิงผ่านภาคกลางตอนล่าง ทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่รอบๆภาคกลาง และนำมาซึ่งการทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น

โดยคาดเดาปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ โดยประมาณ 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ แล้วก็ตัดต้นน้ำลำธารเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง แต่ว่ายังคงจําเป็นจำต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะค่อยๆทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลําดับ ซึ่งจะนำมาซึ่งการทำให้ระดับน้ำท้ายน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันโดยประมาณ 0.30 – 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 26 – 29 ก.ย. 2564

ปภ.ปทุมธานี พินิจแล้วเพื่อเป็นการจัดแจง ความพร้อมเพรียงรับเหตุการณ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ขอให้ท่านดําเนินการ ดังนี้

1.) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสามัญชนในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เกษตรกร ที่ดำรงชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์รอบๆขอบแม่น้ําเจ้าพระยา บริษัทร้านค้า ที่ประกอบกิจการ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ยกตัวอย่างเช่น การก่อสร้างเขื่อนปกป้องริมฝั่ง แพร้านอาหาร ฯลฯ ร่วมทั้งสามัญชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ขอบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทราบถึงเหตุการณ์น้ำปัจจุบัน และติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด

2.) กําชับผู้อํานวยการเขตแดนในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามเหตุการณ์ข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) และมีฝนตกสะสม พร้อมกับผสานการกระทำกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมพร้อม กําลังพล สิ่งของ เครื่องใช้ไม้สอย เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมดำเนินงาน อํานวยความสบาย และให้ความช่วยเหลือสามัญชน ตลอด 24 ชั่วโมง

3.) หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานเหตุการณ์ และการให้ความช่วยเหลือในพื้นฐาน ให้กองอํานวยการปกป้องและทุเลาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที่ เบอร์โทร 02-581-3120

4.) ให้แจ้งผู้อํานวยการองค์แขนปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และถือปฏิบัติ

water

Leave a Reply

Your email address will not be published.