ตรวจดูสิทธิ์ โอนเงิน “รับรองรายได้ข้าวปี 64/65” เงินทยอยเข้าแล้ว

แนวทางพิจารณาสิทธิ์ โอนเงิน “ประกันรายได้ข้าวปี 64/65” ดังนี้เงินทยอยฝากบัญชีแล้ว ถ้าหากไม่พบข้อมูลจำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียนเกษตรกรตามประเภทพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงงาน

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงงานประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และคุ้มครองปกป้องการเสี่ยงด้านราคาไม่ให้เผชิญปัญหาขาดทุน ลดภาระหน้าที่รายจ่ายสำหรับในการจัดการกับปัญหาราคาผลผลิตล่มจมจากเหตุการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “วัววิด-19” และอุทกภัย ทั้งๆที่กลไกตลาดยังคงดำเนินงานเป็นปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ประเภท อาทิเช่น

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมจังหวัดปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน
ในช่วงเวลาที่ไทม์ไลน์การโอนเงิน แบ่งเป็น

งวดที่ 1 จ่ายเงินวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2564
งวดที่ 2 จ่ายเงินวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2564

สำหรับ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรจำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจำเป็นต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอนที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ชดเชย

ส่วนวิธีการพิจารณาสิทธิ์โครงงานประกันรายได้ชาวไร่ชาวนา ปีการผลิต 2564/65

1. เข้าเว็บ chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหา
3. ถ้าหากคนที่ลงทะเบียนเสร็จ และได้รับเงินแล้ว จอจะแสดงผล “โอนเงินเป็นระเบียบแล้ว” ถ้าหากไม่พบข้อมูลการจดทะเบียน จำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียนเกษตรกรตามประเภทพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.