ด่วน! คำสั่งแต่งตั้งตำรวจ ระดับ รองผบกรัม-ผู้กำกับการ วาระ64 คลอดแล้ว เช็กชื่อเลย

ด่วน ผบ.ตำรวจ เซ็นชื่อคำบัญชาแต่งตั้ง ตำรวจ ระดับ รองผบก.-ผู้กำกับการ ย้ายราบเดิม ทั้งประเทศแล้ว วาระรายปี 2564 จัดเตรียมเผยแพร่ผ่านเว็บ สท.

วันที่ 16 พ.ย.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจ) รายงานข่าวสารแจ้งว่า พล.ต.อำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตำรวจ เซ็นชื่อคำบัญชาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจให้ครองตำแหน่งต่างๆระดับ รองผบก. และก็ ผู้กำกับการ วาระรายปี 2564

โดย ที่ทำการกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจตราความถูกต้องชัดเจนสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจตราเสร็จ จะส่งคำบัญชาดังที่กล่าวผ่านมาแล้วไปยัง กองบังคับการสารนิเทศ (สท.) เพื่อทาง สท. นำคำบัญชาดังที่กล่าวผ่านมาแล้วไปลงประกาศผ่านทางเว็บของ สท. ให้ทุกหน่วยทราบถัดไป

ดังนี้ ที่ทำการกองสารนิเทศ ได้เตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบไว้ หากทาง สกพ. ส่งคำบัญชาแต่งตั้งดังที่กล่าวผ่านมาแล้วมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยทราบในทันที อย่างไรก็ตาม สามารถสำรวจรายชื่อการแต่งตั้งเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจวาระรายปี 2564 ระดับ รอง ผบก. ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บ https://saranitet.police.go.th/news

Leave a Reply

Your email address will not be published.