ขอเชิญชวนร่วมงานนิทรรศการหมุนเวียน “นึกถึงมิลืม ๙” 11 – 13 ตุลาคม 2564

พิพิธภัณฑ์การกสิกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมงาน “นึกถึงมิลืมเลือน 9” เนื่องในวันเหมือนวันสวรรคต 13 ตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูเขามิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการกสิกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การกสิกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งรับชมผ่านวิถีทาง Online โดยไม่ต้องจ่ายเงิน

  • นิทรรศการเทิดทูนพระเกียรติ “ในความจำ” พรีเซ็นท์พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ หลักธรรม หลักคิด รวมทั้ง หลักปฏิบัติ ของท่าน ยังคงประทับใจอยู่ในความจำอย่างมิทราบลืม
  • นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
  • การฝึกฝนวิชาของแผ่นดินรวมทั้งการฝึกฝนเชิงปฏิบัติการ 12 หลักสูตร ตลอด 3 วัน
  • รับชมนิทรรศการพระเจ้าแผ่นดินรักเรา รวมทั้งภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ
  • ชม ช้อป พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากการเกษตรไม่มีอันตราย จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทั้งประเทศ กว่า 50 ร้านขายของ
  • กิจกรรมก้มรำลึก วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 15.๕2 น. ร่วมก้มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูเขามิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งฟัง เพลงที่การนึกถึงโดยคุณศิรินทรา นิยากร ที่มาร่วมขับกล่อมเพลงพระราชนิพนธ์แทนเสียงหัวใจของเราชาวไทยทุกคน พร้อมฟังเสียงขลุ่ยขับกล่อมเพลงก้มรำลึกจากอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ในวันเดียวกันนี้ได้เปิดให้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระเจ้าแผ่นดินรักเรา โดยไม่ต้องจ่ายเงิน ตลอดวัน

การจัดงานในคราวนี้ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งยังยังมีการจัดงานผ่านต้นแบบออนไลน์ สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live : Wisdomkingmuseum ตลอดทั้ง 3 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.